Predaj na splátky

Pri inštalácii sa uhrádza 50% ceny.Zvyšných 50% ceny sa uhrádza 5 splátkami, 5 splátka = odpredaj kopírovacieho stroja zákazníkovi.

Resp. podla dohody so zákazníkom.
x kalkulačka
Vyskúšajte našu splátkovú kalkulačku (v eurách)
Konečná suma:
x reklama