O našej firme

Hlavným poslaním našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom služby a konkrétne riešenia súvisiace so spracovaním dokumentov. Vďaka svojej mnohoročnej tradícii disponujeme portfóliom zariadení a služieb, ktoré sú schopné pokryť požiadavky zákazníka malej aj akejkoľvek rozsiahlej spoločnosti z najrôznejších odvetví. Služby a riešenia, ktoré poskytujeme, napomáhajú jednotlivcom a zákazníckym spoločnostiam rozširovať možnosti podnikania a zvyšovať produktivitu práce.

PrimaCOp predáva tlačové systémy, čiernobiele a plnofarebné multifunkčné kopírovacie stroje, tlačiarne, faxy, veľkoformátové kopírovacie stroje a tlačiarne, kompletné značkové počítače,registračné pokladne a software.

Väčšina zariadení môže byť získaná formou priameho nákupu, prenájmu, alebo leasingu.

Zariadenia predávame podľa individuálnej potreby konkrétnej spoločnosti a zákazníka , priamym predajom, alebo s pomocou našich partnerských spoločností. Snažíme sa vyhovieť potrebám každého zákazníka počas celého obdobia užívania našich zariadení prostredníctvom neustáleho kontaktu s ohľadom na vývin konkrétnej spoločnosti ako aj vývoj techniky a technológie.

Ku všetkým dodávaným zariadeniam predáva PrimaCOp spotrebný materiál, napríklad tonery, mnoho druhov vysoko kvalitného bieleho a farebného papiera, priesvitné fólie pre tlačiarne a kopírky, samolepiace štítky, špeciálne tlačové média.

Ku všetkým predávaným zariadeniam poskytuje firma PrimaCOp komplexný servis a údržbu. Zákazníci tiež získavajú výhodu Zmluvy o plnom servisnom zabezpečení.

PrimaCOp považuje za svojho zákazníka každého, kto pracuje s dokumentami. Sme pripravení ponúknuť potrebné riešenie Vaších dokumentov.

x reklama